Apotek

I ett åldrande samhälle växer efterfrågan på medicin snabbt och därmed spelar apotek en avgörande roll i modern detaljhandel.

Electronic Shelf Label (ESL) är rätt metod för att marknadsföra läkemedel mer noggrant och noggrant och visa nödvändig information som biverkningar, kontraindikationer och andra som kunden borde ha känt i hyllorna.

Utöver detta är ESL också grundläggande för att IoT-systemet optimerar läkemedelsbutikernas försäljningsprestanda genom att fånga kundernas behov och snabbt anpassa lager efter marknadens krav. Utan tvekan har ESL startat den digitala revolutionen över läkemedelskedjebutiker.

ESL - Ph. Heungens

ESL - Ph. Leroy - Engis

ESL - Ph. Tennstedt

Pharmacie Tillia